Bài đăng

BYD Han ra mắt - xe điện Trung Quốc tăng tốc như xe thể thao

Fan tưởng Xiaomi làm xe hơi, hóa ra chỉ là đồ chơi